เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19


วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด)  ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

สำหรับวันนี้ผู้มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่  19-20 สิงหาคม  2564 (เดิม)  เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน 1,293 คน

สำหรับวันนี้มูลนิธิ “ใต้เต็กตึ๊ง”นครศรีธรรมราช นำน้ำดื่มมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 30 แพ็ค

ทั้งนี้ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลต่อไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ 075-356014 ต่อ 0 – 088-2620737, 088-2620738 ทุกวันราชการเวลา 08.30 น.-15.30 น.

......................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-09-2021 17:29:05