ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงาน "OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ @ นครศรีธรรมราช" มีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน


วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงาน "OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ @ นครศรีธรรมราช" มีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการเครื่อข่าย OTOP ภาคใต้ และเครือข่าย 9-14 มกราคม 2566  ซึ่งภายในงานมีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว จำนวน 200 บูธ

มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ จากท้องถิ่น/ชุมชน สู่ตลาดระดับภาค ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 0TO P และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-01-2023 18:43:34