ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว งานวิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช "ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ"ระหว่างวันที่ 20- 28 พฤษภาคม 2566 เพื่อกระตุ้น


วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.30 น.-19.30 น.  ณ กำแพงเมืองเก่า สวนสาธารณะศรีรรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว งานวิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช "ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ"ระหว่างวันที่ 20- 28 พฤษภาคม 2566 เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชยามค่ำคืน ซึ่งประดับตกแต่งไฟและการแสดงแสงเสียงสื่อผสม ในเส้นทางถนนราชดำเนิน อีกทั้งเป็นการการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่นครศรีธรรมราช จากทั้งในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค
ทั้งนี้มี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน

ในการจัดงานวิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2566 ภายใต้
แนวคิดศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ เพื่อตอกย้ำอัตลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราช ด้วยแสงแห่งศรัทธาเนรมิตเมืองให้เรืองรอง ผสานเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สถานที่จัดกิจกรรมวิจิตร 5 ภาค เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นของภาคใต้ที่มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ เวทีกิจกรรม สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมาเป็นประธานเปิดงาน

โอกาสนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนคศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดเมืองรองที่ได้รับขนานนามว่า "นครสองธรรม " โดดเด่นด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของธรรมะและธรรมชาติอย่างมีเอกภาพด้านการท่องเที่ยว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว หลากหลายด้วยประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนมีภาคผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงาน วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช "ศิลป์ศรัทธามาหานครฯ" ถือเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาสร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในจังหวัดและใกล้เคียง นำไปสู่การกระจายรายได้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

ขณะที่ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม "วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช "ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ" เป็นกิจกรรม Event Marketing ภายใต้โครงการ "วิจิตร 5 ภาค" ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Drive Demand) เพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินทางและวันพักค้าง พร้อมทั้งส่งมอบคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย (Meaningful Travel ผ่าน Soft Power F-Festival และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดย ททท.ต่อยอดนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค นำเสนอด้วยมิติของการเล่าเรื่องด้วยการใช้เทคนิคของ แสง เสียง และนวัตกรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสะท้อนและเผยแพร่อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยของแต่ละภูมิภาค สร้างแรงจูงใจสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยมิติแห่งศิลป์และศรัทธาด้วยการฉายภาพสามมิติสุดตระการตา (3D Projection) บนกำแพงเมืองฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยใช้ทคนิคโฮโลแกรมคมชัด สมจริง ประกอบกราฟิกเคลื่อนไหว พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีต จนถึงยุครุ่งเรืองยุคเปลี่ยนผ่านและวิถีชีวิตในปัจจุบันที่สร้างสรรค์ โดย ครูนาย มานพ มีจำรัส และทีมสะบัดลาย นำเสนอการแสดงพิเศษ ๔ ชุด ได้แก่ การแสดง "นครศรีธรรมราช วิจิตรศิลป์ ศรัทธามาหานครฯ " การสร้างบ้าน
แปลงเมืองอันก่อเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของประชาชน การแสดง "วิจิตรศิลป์-วิจิตรนครฯ" ความงดงาม
บนแผ่นดินนครศรีธรรมราช นำเสนอความรุ่งเรือง ความเจริญ ความงามผ่านเรื่องเล่าบทบรรยายและนาฏยศิลป์
บทกวี ดนตรี และยังคงสืบทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน การแสดง "แสงแห่งธรรมศรัทธา -บารมี" บอกเล่าถึงแผ่นดิน
ความหลากหลายที่ถูกเชื่อมต่อและเปลี่ยนผ่านของการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข และการแสดง "ราชะ-ราชา-
ราชันย์ของนครฯ อันสง่างาม " และนักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินตระการตาด้วยจุดแสดง Light Up/
Light Installation 15 สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญบนถนนราชดำเนิน ได้แก่ เก๋งพระเจ้าตาก วัดประดู่ วัดวัง
ตะวันตก เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน ศาลหลักเมือง หอพระสูง อาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช
ศาลาประดู่หก กำแพงเมืองเก่า อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง หอพระ-
นารายณ์ หอพระอิศวร หอพระพุทธสิหิงค์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดท้าวโคตร ทั้งนี้ ยังมีการจัดให้มี
กิจกรรม City Tour บอกเล่า Storyteling .รูปแบบ "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์" จำนวน 2 รอบ เวลา
18.30 น. และ 19.30 น. จำกัดที่นั่งรอบละ 80 คน ทุกวันตลอดระยะเวลาจัดงาน จุดบริการขึ้นรถราง
ณ บริเวณ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ณ บริเวณ
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทุกวัน และจัดเต็มความสนุกชวนเพลิดเพลินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ
เอ๊ะ จิรากร วงพัทลุง วงกางเกง และเอกชัย ศรีวิชัย ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 และ 27-28 พฤษภาคม 2566เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกเช็คอินจุดไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้ง 15 จุด แชร์ผ่านกิจกรรม "ภาพที่ชอบ ในโมเมนต์ที่ใช่" เพื่อลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-05-2023 09:33:43