เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2566


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2566

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ 

อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี  2566ในวันเสาร์  ที่ 3 มิถุนายน 2566  ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

ซึ่งมีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้

เวลา 17.30 น.     -พุทธศาสนิกชนพร้อม ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘ 84  ( ทุ่งท่าลาด )

-พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

เวลา 18.00 น.     - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี

- ประธานสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธี

- โดย นายกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จุดเทียนบูชา พระรัตนตรัย

                     - พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

                     -  พระสงฆ์ปาฐกถาธรรมโดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์

                             - เริ่มพิธีเวียนเทียน

ในการนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทั้งร่วมแต่งกายชุดสีขาว หรือสีนวล ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-05-2023 15:59:20