นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Mueang Khon Seafood Festival 2023”


วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณตลาดราชพฤกษ์ไนซ์บาร์ซาร์ นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Mueang Khon Seafood Festival 2023” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและช่วยเพิ่มช่องทางทางการตลาดสินค้าอาหารทะเล ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2566

โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

...........

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-03-2023 20:16:14