เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จัดงานแถลงข่าวเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช 2566


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จัดงานแถลงข่าวเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช 2566 การแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อประสม “นางดาน อลังการเมืองนคร” ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริเวณหอพระอิศวร จึงขอเชิญสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดาน เมืองนครศรีธรรมราช 2566 ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ หอพระอิศวร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075809571ต่อ9161หรือ 9162

ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-03-2023 16:11:47