คณะลูกเสือจิตอาสา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โคกหนองนาโมเดล ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา


วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะลูกเสือจิตอาสา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ โคกหนองนาโมเดล ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยศึกษกิจกรรมการผสมจุลินทรีย์ในดิน เพื่อให้ให้ลูกเสือและบุคลากรนำไปใช้ประโยชน์ แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-03-2022 17:14:31