รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้ "ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (สทท 11 )


วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม  2565 เวลา 16.00 น. ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการโม้ข่าวฉาวเทือน "ช่วงระเบียงใต้ "ถามตรง ตอบชัด ประเด็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพบประชาชน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช (สทท 11 ) โดยรองนายกเทศมนตรีฯได้กล่าวในรายการถึง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการ จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในโครงการ “ ถนนปลอดถังขยะ ”

     ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการถึงบริเวณถนนกะโรม ตลอดสาย  โดยให้ประชาชน ผู้ประกอบการ เริ่มทิ้งขยะ ในเวลา 18.00 น - 20.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

ภาพ//ไกรสิทธิ

ข่าว//แสงจันทร์

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-03-2022 17:09:12