รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565  เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( clp ) ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมห่วงใย  ดูแลทุกข์สุข รวมพลังครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรงในครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง
    ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  


ภาพ//ไกรสิทธิ
ข่าว//แสงจันทร์
ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-03-2022 16:44:59