ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรเทศบาลวัดศรีทวี และโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร


วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.ภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นางมนทิชา ชูศักดิ์เกียรติกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และนางสาวแสงเดือน อริยภูชัย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรเทศบาลวัดศรีทวี และโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-03-2022 12:03:58