เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองทุ่งสง


วันศุกร์ ที่18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงเข้าศึกษาดูงานเรื่อง Smart City, กล้องวงจรปิด,Wifi  ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ซึ่งในวันนี้มีคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น5) การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ด้านเทคโนโลยีต่อไป

..............

ภาพ//ไกรสิทธิ

ข่าว//จันทร์จิรา

อินโฟ//วิศรุษ

ลงประกาศเมื่อวันที่ :18-03-2022 16:33:34