ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565


วันพฤหัสบดี ที่31 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า”(วางพานพุ่มดอกไม้) และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช น. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติมาได้จนถึงทุกวันนี้

จากนั้นประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 7 ราย พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีด้วย

...................

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

อินโฟ//อรชุมา

ตรวจทาน//อารีรัตน์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :31-03-2022 11:43:36