ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช การประชุม ผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2565


วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช การประชุม ผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2565

เพื่อติดตามผลปฏิบัติราชการ ดังนี้

  • งานจิตอาสา วันที่ 1 ธันวาคม 2565
  •  งานบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด
  • งานเผนสุขภาพชุมชน และกองทุน สปสช.

ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการ ที่ผ่านมา และหาข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมที่

จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งเป้าหมายไว้
ภาพ/ข่าว/แสงจันทร์

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 15:44:53