นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต”


วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช  

นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต” จัดโดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ความรู้พื้นฐาน ทักษะด้านงานศิลปะ

เพื่อสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม ไปสร้างเป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิสา เพ็ชรธงไชย จากวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านงานศิลปะ "ภาพพิมพ์แกะไม้"

 

ภาพ // ข่าว : อรชุมา

ตรวจทาน : ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 11:44:25