ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.30 น. ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และ นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน  2565

โดยเริ่มจากบริเวณหน้าสวนสัตว์เปิดวิ่งไปยังบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84’ (ทุ่งท่าลาด )   

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 14:25:06