ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์


วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีนายวุฒิชัย สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี

ทั้งนี้ การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เพื่อพบปะหารือกับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อนักเรียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง

 

ภาพ//ข่าว : อรชุมา

ตรวจทาน : ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 16:13:52