เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567


วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567

     ทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้นำเสนอโครงการในการแก้ไขปัญหาจัดการขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตามคำสั่งศาลปกครอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

     โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

..............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-04-2024 15:16:33