ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีบวงสรวง ( พิธีพราหมณ์ ) เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 


วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา  07.30 น. ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีบวงสรวง ( พิธีพราหมณ์ ) เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่  วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  และพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ทั้งนี้ วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พระผู้เป็นปฐมกษัตริย์เป็นต้นราชวงศ์ปทุมวงศ์ แห่งอาณาจักรตามพรลิงก์ และเป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช โดยพระองค์ได้ปกครองเมืองนครศรีธรรมราชในรูปแบบธรรมราชา ที่มีเมืองบริวารในการปกครองจำนวน 12 เมือง เรียกเมือง 12 นักษัตร และ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สืบต่อมา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-04-2024 13:58:20