เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจ แข่งขันกินขนมจีน ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจ แข่งขันกินขนมจีน   ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ สำนักการศึกษา รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน เท่านั้น 
หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 (กรณี มีผู้สมัครไม่ครบจำนวน  เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ณ สถานที่แข่งขัน ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ถึงเวลา 11.00น. จนครบจำนวน 20 ท่าน) กติกาการแข่งขัน ผู้แข่งขันกินขนมจีนได้เยอะที่สุด ในเวลา 10 นาที เป็นผู้ชนะ  โดยมีเงินรางวัลดังนี้ ชนะเลิศเงินรางวัล  2,000.- บาท / รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500.- บาท / รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆละ 500.- บาท  กำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-04-2024 15:35:47