ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ ฐานพระสยม และ ณ หอพระอิศวร


วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ ฐานพระสยม (บริเวณตลาดท่าชี เมืองนครศรีธรรมราช) พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล  ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เวลา 10.00 น. ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบวงสรวง ณ หอพระอิศวร เพื่อขออนุญาตในการประกอบพิธีแห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-04-2024 12:42:29