นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Al) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล "Al in City Schools by KMITL and Nakhon City"


วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Al) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล "Al in City Schools by KMITL and Nakhon City"

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-06-2024 16:08:13