เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัด"กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์และกรรมการชุมชน โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) ณ หอพระอิศวร


วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (City Learning Park) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัด"กิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศก์และกรรมการชุมชน โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) ณ หอพระอิศวร"เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ "พิธีแห่นางดาน ประเพณีที่เก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช" และกิจกรรม work shop การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ มีความโดดเด่น AR&VR มาผนวกรวมกับโบราณสถานและประเพณีเก่าแก่อย่างพิธีแห่นางดานในการจัดแสดงภาพเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ จึงจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์และกรรมการชุมชนเพื่อให้มีมัคคุเทศก์และกรรมการชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับพิธีแห่นางดานพิธีอันเก่าแก่ของเมืองนครศรีธรรมราชหนึ่งเดียวในโลกที่จัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ให้นักท่องเที่ยวสามารถชมพิธีแห่นางดาน การโล้ชิงช้า การรำเสน่ง ผ่านการจำลองภาพเสมือนจริงด้วยนวัตกรรม Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ได้ตลอดทั้งปี และเพื่อให้เยาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว


ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-06-2024 16:57:48