นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ "มโนราห์"


วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 (ทุ่งท่าลาด)
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ "มโนราห์" ระหว่างวันที่ 8- 9 มิถุนายน 2567 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านมโนราชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ และปลูกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางนันทนาการของชาติให้แก่เด็กและเยาวชน


ภาพ//ข่าว/ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-06-2024 15:57:03