นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนางสาวเพชรราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้พูดคุยและตอบข้อซักถามในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)


วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น2)
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนางสาวเพชรราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสวรรค์ และคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้พูดคุยและตอบข้อซักถามในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-07-2024 18:29:25