นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาตดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567


วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาตดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567 ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมจะมีการผสมผสานทั้งกิจกรรมด้านศาสนา การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ กิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมของเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นหลังตระหนักในคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและยึดในความกตัญญรู้คุณต่อบรรพชน โดยห้วยเวลาของการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ จะอยู่ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-07-2024 16:07:25