เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เข้าชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์


วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เข้าชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18  สำหรับสถานศึกษาที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อได้ที่ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) โทร 075809571 ต่อ 9179 หรือ 9180

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-11-2022 13:11:17