รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ เข้าเยี่ยม ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับบ่อขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ เข้าเยี่ยม ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับบ่อขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณบ่อขยะด้วย

 

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-11-2022 15:23:41