ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567 “นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 4 MIRACLOUS ปฏิหารศิลป์”


วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567 นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ ครั้งที่ 4 MIRACLOUS ปฏิหารศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้นำความรู้ที่เรียนมาในหลักสูตร ได้ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ทางทัศนศิลป์ พร้อมเผยแพร่ผลงานในรูปแบบนิทรรศการสู่สาธารณชน โดยนิทรรศการหมุนเวียนจัดแสดงภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 25 เมษายน 2567

..............

ภาพ//ข่าว//จันทร์จิรา

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-04-2024 12:08:00