ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสำนักการประปา


วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 15.30 น. ณ ชุมชนประตูขาว ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสำนักการประปา  ลงพื้นที่ สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา ตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดความขุ่น ค่าpH ตรวจสอบแรงดันน้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เบื้องต้น เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบการผลิต ลดปัญหาน้ำขุ่นแดงและปัญหาด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำประปา

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :05-04-2024 19:44:22