“City Run วันพุธ” วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ สนามกีฬาท่าโพธิ์


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ สนามกีฬาท่าโพธิ์

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.กณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย  จึงจัดกิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” เวลา 05.30 น. เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน  รวมถึงให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

โดยในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 กำหนดเส้นทางวิ่ง ดังนี้  เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ พร้อมกันที่สนามกีฬาท่าโพธิ์

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมวิ่งออกกำลังกาย “City Run” วันพุธ  ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9138 หรือ 075-348118

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-04-2024 13:57:07