ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 09.30 น. ห้องประชุม มวลชนสัมพันธ์ ชั้น 2 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

และต่อยอดอาชีพเดิม ได้กำหนดจัดฝึกอบรมระยะสั้นใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

• หลักสูตร การทำผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ (Eco-Print) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2567  

วิทยากร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำกลาย อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

• หลักสูตร ขนมไทยตระกูลทอง ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2567

   วิทยากร  จากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

• หลักสูตร เล็บเจลพื้นฐาน วันที่ 6 เมษายน 2567

จากร้านรักเล็บนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-04-2024 02:54:21