นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด  ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันตรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567


วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระพรหม ตำบลนาพร อำเภอพระพรหม จังหวัตนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ  มอบหมายให้ นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด  ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันตรชาดก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 โดยมี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธี

ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-04-2024 14:02:35