ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
368      กรมโยธาธิการและผังเมืองขอความร่วมมือมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราชช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูกฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม 05-01-2015 14:50:16
367      ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 04-11-2014 10:35:56
366      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 10-10-2014 11:56:30
365       สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 03-10-2014 15:06:05
364      โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว 08-09-2014 11:30:27
363      มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 36 ปี 01-09-2014 14:34:30
362      กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจากผู้พิการในเขตเทศบาล สำรวจบัตรประจำตัวผู้พิการที่ใกล้หมดอายุ 27-08-2014 14:47:15
361      กรมควบคุมโรคระวัง ป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2557 31-07-2014 13:29:31
359      การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 23-07-2014 14:43:18
358      เทศบาลเมืองคอนกำชับครูดูแลเด็กใกล้ชิดป้องกันโรคมือปากเท้า 19-05-2014 12:07:03
357      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะกากาศร้อน 29-04-2014 15:32:52
356      ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 25-04-2014 14:25:19
355      ประกาศ สำนักการประปาและสำนักการช่าง จะทำการซ่อมถนน และย้ายท่อประปาเพื่อซ่อมท่อเมน ตั้งแต่บริเวณ ถนนท่าโพธิ์ ถึง ถนนท่าขนาน 21-04-2014 14:31:12
354      บทความประชาสัมพันธ์การทุจริตการสอบแข่งขัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 18-04-2014 10:36:07
353      สาระน่ารู้กับ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1” (ไข้หวัดเม็กซิโก) 17-04-2014 11:31:24
352      นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 11-04-2014 13:45:23
351      แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 09-04-2014 10:47:49
350      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 08-04-2014 09:25:08
349      สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรื่องการแก้ไขน้ำประปาขาดในระยะแรก 27-03-2014 10:27:57
348      ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2556 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 25-03-2014 11:46:09

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>