ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
318      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 12-07-2013 14:36:49
317      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) ประจำปี 2556 01-07-2013 09:46:49
316      ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการการประกวดวาดภาพประจำปี ศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 4 27-06-2013 13:55:50
315      ขอเชิญร่วมอบรมทางด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยภายในเขตเทศบาล 29-06-2013 10:54:58
314      ขอเชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยเพื่อชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม 25-06-2013 16:34:20
313      วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประกาศประจำเดือนมิถุนายน 2556 07-06-2013 17:13:28
312      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดรับแบบคำร้องขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 06-06-2013 14:33:00
311      ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-06-2013 10:27:39
310      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 06-06-2013 10:55:38
309      ขอความร่วมมือการเข้า - ออกค่ายวชิราวุธ 03-06-2013 17:11:31
308      สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งหลักเกณฑ์การขออนุญาตการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-05-2013 16:01:45
307      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้องๆร่วมสนุกกับโครงการ ปัญญามาโชว์ 29-05-2013 15:35:38
306      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช แบ่งปันความสุข กับโครงการปันรักให้น้อง 29-05-2013 15:35:00
305       อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กับโครงการ Soundtrack Film 29-05-2013 15:34:13
304      วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประกาศประจำเดือนมิถุนายน 2556 28-05-2013 11:52:34
301      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 25 พฤษภาคม ออกหน่วยบริการ ในชุมชนลูกแม่อ่างทอง 20-05-2013 15:31:08
300      ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาธรรม “เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” ณ ลานพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 17-05-2013 15:01:00
299      ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 16-05-2013 15:49:16
298      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส 14-05-2013 16:26:26
296      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ เก็บ และทิ้งขยะ ให้เป็นเวลา 23-08-2013 11:09:38

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>