ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 412
มาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

                 ด้วยในช่วงเทศกาลคริศต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันประชาชนและผู้จัดงานสถานที่ต่างๆ เช่นโรงแรม สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม นิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน กันอย่างแพร่หลาย โดยที่ผ่านมาพบว่ามีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงการจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับหลายพื้นที่ได้มีการจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองหรือกิจกรรมพิเศษให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้สถานที่ดังกล่าว เกิดความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ และอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จากการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย คอมไฟ โคมควัน จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่หลีกเลี่ยงหรืองดหรือขอความร่วมมือไม่ให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชน รวมทั้ง การพิจารณากำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 และมาตรา 28  รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมะสมด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075356133
ลงประกาศเมื่อวันที่ :28-12-2017 15:03:31