ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
232      ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2556 14-01-2013 14:44:05
231      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 14-01-2013 14:40:19
225      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมตั้งชื่อลูกกวางรูซ่า 10-01-2013 16:02:27
223      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ได้มอบที่ดิน เพื่อทำประโยชน์แก่เทศบาลนครนครศรีฯ 15-01-2013 12:22:04
222      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานฉลองเทศกาล “ตรุษจีนปีมะเส็ง 2013” 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 09-01-2013 11:37:48
220      ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2556 11-01-2013 11:35:31
219      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 09-01-2013 16:10:21
218      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 04-01-2013 14:40:04
216      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ประจำปี 2556 ครั้งที่ 57 แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดินวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช 03-01-2013 15:49:54
215      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 03-01-2013 14:42:09
214      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 04-01-2013 10:40:52
209      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 26-12-2012 15:23:41
204      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง ราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ บุญให้ทานไฟ” ประจำปี 2555-2556 26-12-2012 09:29:47
201      ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไปช้อป ไปแบงค์ 2555 ของธนาคารกรุงไทย 21-12-2012 10:21:21
200      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน พ.ศ. 2556 20-12-2012 10:45:39
199      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตะลุยชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย วันอาทิตย์ 23 ธันวาคมนี้ 19-12-2012 09:34:33
198      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 18-12-2012 16:36:16
197      ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่ 26 ธันวาคม 2555 18-12-2012 09:54:59
195      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 14-12-2012 09:29:43
194      ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12-12-2012 16:41:58

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>