ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 330
เทศบาลฯ เดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร เทศกาลบุญสาทรเดือนสิบ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ เพื่อตอกย้ำ โครงการ “ The City of safety “
เทศบาลฯ เดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร เทศกาลบุญสาทรเดือนสิบ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ เพื่อตอกย้ำ โครงการ “ The City of safety “ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า อาหารที่เรารับประทานจะต้องสด สะอาด และมีกรรมวิธีปรุงอย่างถูกหลักอนามัยไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ด้วยความเป็นห่วงประชาชนทั้งในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวงานเทศกาลบุญสาทรเดือนสิบ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ โดยให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกตรวจสารเคมี และแบคทีเรียในอาหาร ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 7 ตุลาคม 2556 โดยขอตัวอย่างอาหารจากร้านค้า ในงานเดือนสิบ พร้อมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อมภายในงานเทศกาลบุญสาทรเดือนสิบ เพื่อตอกย้ำโครงการ “ The City of safety “ เมืองคอนปลอดภัย ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสารเคมี และแบคทีเรียในอาหารอย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง เพื่อความปลอดภัย คุณภาพของอาหารที่จะนำไปบริโภคของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก จึงจัดให้มีการออกตรวจสารเคมี และแบคทีเรียเป็นประจำ หากผู้ประกอบการมีความประสงค์ ที่จะตรวจสอบมาตรฐานอาหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 075-342880 ต่อ 140 (ศูนย์อบรมและวิเคราะห์สารเคมี)
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-09-2013 09:20:29