ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
204      ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง ราตรีข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ บุญให้ทานไฟ” ประจำปี 2555-2556 26-12-2012 09:29:47
201      ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไปช้อป ไปแบงค์ 2555 ของธนาคารกรุงไทย 21-12-2012 10:21:21
200      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน พ.ศ. 2556 20-12-2012 10:45:39
199      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตะลุยชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย วันอาทิตย์ 23 ธันวาคมนี้ 19-12-2012 09:34:33
198      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 18-12-2012 16:36:16
197      ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่ 26 ธันวาคม 2555 18-12-2012 09:54:59
195      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 14-12-2012 09:29:43
194      ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12-12-2012 16:41:58
193      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนบางงัน เขต 3 ณ ลานชุมชน ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคมนี้ 13-12-2012 15:59:27
192      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 12-12-2012 09:39:31
190      โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมการแสดงละครเวทีของนักเรียน 11-12-2012 15:22:27
187      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 07-12-2012 14:08:51
186      ขอเชิญร่วมตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 07-12-2012 11:30:43
184      เทศบาลนครนครศรีฯ และองค์กรนอกประชุมโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน 04-12-2012 09:47:03
182      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโรงสูบน้ำ บ้านวังก้อง 03-12-2012 11:12:40
179      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมเทควันโดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 30-11-2012 12:54:02
178      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรมเทควันโดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 30-11-2012 11:09:17
177      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz’s ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนศรีธรรมโศก เขต2 ในวันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคมนี้ 30-11-2012 09:08:00
176      จังหวัดนครศรีธรรมราชและมูลนิธิสกุล ณ นคร และสายสัมพันธ์ จัดพิธีสมโภชน์เก๋งจีนพระเจ้าตาก ณ เก๋งจีน วัดประดู่พัฒนาราม 29-11-2012 15:55:24
175      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 27-11-2012 15:52:44

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>