ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
160      สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งเรื่องการหยุดให้บริการ เพื่อดำเนินการรื้อระบบเก่า และติดตั้งระบบใหม่ 19-11-2012 14:43:01
159      ขอเชิญร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2555 19-11-2012 11:34:34
158      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว 19-11-2012 12:19:55
152      เทศบาลนครนครศรีฯ จัดโครงการหากายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 14-11-2012 15:35:14
151      โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จัดงานทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี 14-11-2012 13:42:18
148      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วม งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายประจำปี 2555 09-11-2012 15:01:42
143      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2496 ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 07-11-2012 11:34:40
140      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการ เกมส์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 05-11-2012 11:14:42
139      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ เรื่องกล้วยๆ “ สู่ความเพียงพอ ด้วยความพอเพียง” 05-11-2012 11:13:57
138      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2555 (Science Film Festival) 05-11-2012 11:13:33
137      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 10 05-11-2012 11:12:41
136      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีฯปฏิบัติงานพ่นยุงด้วยเครื่อง ulv นอกเวลาราชการ 05-11-2012 15:54:48
125      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชชี้แจงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 24-10-2012 14:42:51
116      วิทยาลัยเทคนิคสิชลรับสมัครครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11-10-2012 16:08:24
114      สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยเคลื่นที่รับชำระภาษี 10-10-2012 12:45:42
110      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบประจำปี 2555 05-10-2012 13:26:52
107      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนประตูชัยไชยสิทธิ์ เขต1 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคมนี้ 02-10-2012 16:50:36
105      สถานพราหมณ์อาริยะเมศร์ซอยหัวหว่องจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครการพิธีบุญงานวันสารทเดือนสิบย้อนยุคพิธีกรรมแบบโบราณ ณ หอพระอิศวร 30-09-2012 20:42:34
103      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 02-10-2012 10:28:14
102      ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 28-09-2012 11:25:57

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>