ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
76      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 05-09-2012 11:27:04
73      
72      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพปราศจากโรคภัยให้แก่กลุ่ม(อสม.) 23-08-2012 15:01:35
71      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ๕๕ จัดงานเฉลิมฉลองวันฮารีรายอิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๔๓ 23-08-2012 10:30:35
70      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 22-08-2012 15:54:35
67      ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 20-08-2012 14:09:22
65      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมครูศิลปะมัธยมนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 17-08-2012 10:00:25
64      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปิดถนนราชดำเนินช่วงสะพานราเมศร์เพื่อขยายผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป 17-08-2012 09:00:02
63      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนชาวเขตเทศบาลทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. (ส.จ) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙สิงหาคม ๒๕๕๕ 14-08-2012 10:21:06
62      เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 14-08-2012 09:55:52
61      ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10-08-2012 12:06:07
60      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทำการปิดถนนราชดำเนินช่วงสะพานราเมศวร์ เพื่อขยายผิวจราจรตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 09-08-2012 11:24:33
59      สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ย้ายท่อประปาฝังตะวันตก ปรับปรุงท่อเมน ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 07-08-2012 15:19:15
58      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานสัตวแพทย์ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 31-07-2012 08:04:50
57      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-07-2012 14:16:19
56      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 30-07-2012 14:15:37
55      ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 27-07-2012 15:56:37
49      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมแข่งขัน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ 26-07-2012 13:14:20
48      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2555 25-07-2012 11:11:31
47      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 25-07-2012 11:08:22

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>