ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
477      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน มกราคม 2562 24-12-2018 10:33:24
476      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดำเนินการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 19-12-2018 15:18:11
475      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน ธันวาคม 2561 07-12-2018 10:28:06
474      เส้นทางการปั่นจักรยาน ในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนครศรีธรรมราช วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 07-12-2018 10:13:40
473      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 06-12-2018 15:22:11
472      ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 28-11-2018 11:08:01
471      ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดและผลการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ 23-11-2018 14:10:49
470      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งผู้ประกอบกิจการค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2562 15-11-2018 10:02:34
469      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดแผนปฏิบัติการดูดล้างท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม 14-11-2018 15:30:07
468      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 15 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-11-2018 13:37:17
467      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ 07-11-2018 14:56:18
466      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 07-11-2018 14:55:02
465      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 07-11-2018 14:50:55
464      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 31-10-2018 16:18:40
463      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 22-10-2018 14:24:49
462      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2561 (21 ตุลาคม) 19-10-2018 14:48:40
461      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 19-10-2018 14:22:45
460      จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 19-10-2018 12:05:58
459      สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดระบายตะกอนท่อธาร แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง 10-10-2018 10:29:46
458      โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 27-09-2018 14:32:51

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>