ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
672      รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 23-04-2020 09:34:42
671      ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 17-19 เมษายน 2563 20-04-2020 14:06:21
670      ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 17-04-2020 15:46:09
669      ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563 17-04-2020 15:16:30
668      รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 15-04-2020 16:45:14
667      รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 15-04-2020 14:40:11
666      ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันพุธ ที่ 8 เมษายน 2563 ให้แก่ประชาชน ตามคำร้อง จำนวน 30 ราย ปริมาณน้ำจำนวน 176,00 ลิตร 15-04-2020 14:01:49
665      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) 31-03-2020 17:44:47
664      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิราวุธ กำหนดฉีดสารป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัส covic-19 31-03-2020 17:42:27
663      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดแผนปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – 4 เมษายน 2563 30-03-2020 15:19:11
662      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งมาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) 24-03-2020 15:07:55
661      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 21-03-2020 15:43:41
660      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-03-2020 15:39:17
659      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563 07-03-2020 11:27:26
658      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม 2563 05-03-2020 14:48:16
657      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 27-02-2020 11:22:43
656      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งขั้นตอนจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 27-02-2020 10:38:00
655      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 17-02-2020 14:54:21
653      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 11-02-2020 16:45:22
651      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนชมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 03-02-2020 15:30:02

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>