ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
807      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 02-04-2021 14:59:04
806       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 01-04-2021 15:07:18
805      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และเชิญชมขบวนพิธีแห่ฉลองโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 31-03-2021 13:40:45
804       โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 31-03-2021 12:31:01
803       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือ ร่วมป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ภัยร้ายช่วงหน้าร้อน 30-03-2021 15:37:27
802       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน เมษายน 2564 30-03-2021 13:04:09
801       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงฤดูแล้ง 30-03-2021 09:40:45
800       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 29-03-2021 13:48:13
799       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งการติดตามการรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศบาลมนตรีนครนครศรีธรรมราช อย่างไม่เป็นทางการ หลังปิดหีบเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 27-03-2021 16:42:38
798       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 24-03-2021 14:52:47
797       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 24-03-2021 14:32:50
796       สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดทำการชั่วคราว ในการให้บริการประชาชน วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 22-03-2021 13:41:50
795       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 22-03-2021 13:24:02
794       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ เรื่องสีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 18-03-2021 15:22:17
793      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาชน มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้ โดยให้แจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 18-03-2021 12:21:15
792       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 17-03-2021 14:53:32
791       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงฤดูแล้ง 17-03-2021 14:52:40
790      สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดทำการชั่วคราวในการให้บริการประชาชน วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 16-03-2021 15:10:43
789       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 15-03-2021 14:32:57
788       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาชน เพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 11-03-2021 14:38:40

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>