ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
602      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมการแสดงและการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 25-09-2019 11:19:35
600       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24-09-2019 17:15:45
599       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมการแสดง กิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 24-09-2019 15:40:21
593      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2562 24-09-2019 13:18:45
589      โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 13-09-2019 18:19:19
588      โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 13-09-2019 18:16:42
587      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย ในวันเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 12-09-2019 18:10:34
586      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 11-09-2019 20:07:28
585      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2562 11-09-2019 16:47:40
584       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กันยายน 2562 04-09-2019 16:45:03
583      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 17 มกราคม 2563 04-09-2019 16:25:28
582      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครสามล้อพ่วงท้าย ร่วมการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เปิดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562 จำนวน 50 คัน 29-08-2019 11:59:54
581      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน “ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 28-08-2019 13:57:07
580      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 27-08-2019 16:25:04
579      ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 27-08-2019 11:42:34
578      ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 27-08-2019 11:21:33
577      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมห้องวัยตุ๊กตา ทุกวันเสาร์ ประจำเดือน กันยายน 2562 27-08-2019 09:56:12
576      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน (แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26-08-2019 15:58:22
575      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 26-08-2019 15:48:53
574      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ “ทำบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ ” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 26-08-2019 10:44:07

รวมทั้งหมด 711 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] ถัดไป>>