ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 672
รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 ให้แก่ประชาชน ตามคำร้อง จำนวน 1 ราย ปริมาณน้ำจำนวน 5,000 ลิตร

ทั้งนี้หากประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โทร 075-342880-2 ต่อ 137 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-04-2020 09:34:42