ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 661
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

         เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19)  เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19)  มิให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP)  และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563 
        สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) 075-340945  และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  075-358261
                                              ........................................................
ข่าว//ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) 075-340945 และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 075-358261
ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-03-2020 15:43:41