ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 662
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งมาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งมาตรการป้องกัน
และยับยั้งการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )
 
       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งมาตรการเพิ่มเติมในการเข้าออกสำนักงาน และการให้บริการประชาชน ดังนี้ 
 1. ปิดประตูทางเข้าด้านข้างทุกประตู ( ประตูข้างอาคารดับเพลิง ประตูด้านข้างโรงรถ ประตูสำนักงานประปา และประตูกองสวัสดิการ ) 
 2. ให้พนักงานเทศบาล และผู้มาติดต่อราชการเข้า – ออก ประตูด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลประตูเดียว โดยผู้เข้าออกภายในอาคารจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองอุณภูมิเบื้องต้นทุกราย และทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือทุกครั้งที่เข้า – ออก 
 3. พนักงานเทศบาล และประชาชนผู้มาติดต่อราชการทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาล 
 ในการนี้ ขอให้ทุกท่านถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่ วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งแจ้งยกเลิก
ข่าว/แสงจันทร์
ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-03-2020 15:07:55