ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 657
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรม กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม   ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563   ในวันศุกร์ ที่  28 กุมภาพันธ์  2563  นี้  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ พุทธภูมิ อาคารศาลาพระโพธิ์สัตว์กวนอิม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 (ทุ่งท่าลาด)

 เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิต มีจิตเมตตาและสร้างความสามัคคีในส่วนราชการกับชุมชน ตามรายละเอียดและกำหนดการดังนี้

เวลา 08.40 น.     พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน

เวลา 09.29 น.     ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        - สวดมนต์ทำวัตรเช้า

                        - อาราธนาศีล 5

                        - ประธานสงฆ์ปรารภธรรม

                        - ถวายสังฆทาน

                        - ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                        - พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

                        - กรวดน้ำ

เวลา 11.00 น.     -พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

                        - พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์

                        - พระสงฆ์บรรยายธรรม

                        - นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา 10 นาที

                        - แผ่เมตตา

                        - ปฏิบัติธรรม กราบลาพระสงฆ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.     ร่วมรับประทานอาหาร

เวลา 13.00 – 15.00 น.     นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ศึกษาพุทธประวัตินอกห้องเรียน เล่าเรื่องราวพุทธประวัติ

            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน  ร่วมกิจกรรมด้วยการจัดปิ่นโตหรือภาชนะอื่นตามความเหมาะสม ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ตามศรัทธา  ตามวัน  เวลาและสถานที่ ที่กำหนด

              ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-342880-2 ต่อ 131 และ 132

 

ข่าว/แสงจันทร์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-02-2020 11:22:43