ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 660
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปิดศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19)  มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงเปิดศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขึ้น  ดังนี้
      1.โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
      2.โรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก
      3.โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
      4.โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
      5.โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
      6.โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่
       7.โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
       8.โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
       9.โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
      10.โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
      11.ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
      12.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
      13.อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
      14.ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง
     15.ศูนย์ชุมชนบุญนารอบ + ชุมชนปิยะสุข (วัดบุญนารอบ)
      16.ศูนย์ชุมชนทวดทอง + ศูนย์ชุมชนนครอาชีวศึกษา (ที่ทำการชุมชนทวดทองตรงข้ามโรงกรองน้ำประปาทวดทอง)
       17.ศูนย์กรแก้ว (ที่ทำการชุมชนกรแก้ว)


ทั้งนี้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชน ร่วมเป็นจิตอาสา จัดทำหน้ากากอนามัย ณ ศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยใกล้บ้านท่าน  โดยหน้ากากอนามัย ที่จัดทำเสร็จแล้วจะนำแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   075-342880 - 2 ต่อ 140
......................................................
ข่าว //ญาดากุล
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880 - 2 ต่อ 140
ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-03-2020 15:39:17