ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 656
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งขั้นตอนจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สรุปขั้นตอนจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ประจำปี  พ.ศ. 2563       ดังนี้

1.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพร้อมส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษี ภายในเดือนมีนาคม 2563

2.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศราคาประเมิน อัตราภาษีจัดเก็บและอื่นๆ ก่อน เดือนมิถุนายน 2563

3.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้ง –ส่ง การประเมินภาษี ให้ผู้เสียภาษี  ภายในเดือนมิถุนายน 2563

4.ผู้เสียภาษีชำระภาษี ภายในเดือน สิงหาคม 2563

5.กรณีผ่อนชำระภาษี  ผู้เสียภาษีชำระภาษี ดังนี้     งวดที่ 1  ภายในเดือนสิงหาคม 2563   งวดที่ 2 ภายในเดือนกันยายน 2563

และ  งวดที่3  ภายในเดือนตุลาคม 2563

6.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้เสียภาษีที่ค้างชำระ ภายในเดือนกันยายน 2563

           ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้   สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  075-342880 -3   ต่อ 113

                                  ............................................

ข่าว//ญาดากุล                                                                    

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880 -3 ต่อ 113
ลงประกาศเมื่อวันที่ :27-02-2020 10:38:00