ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
390      ขอเชิญร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 21-01-2016 07:38:13
389      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคา 19-01-2016 13:39:48
388      ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบุญบั้งไฟ 06-08-2015 14:34:58
387      กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 21-07-2015 16:04:23
386      ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด 22-06-2015 09:01:19
385      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 19-06-2015 09:52:37
384      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ 12-06-2015 10:02:11
383      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ นัดพบแรงงานนครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 09-06-2015 09:30:58
382      ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช 09-06-2015 08:58:14
381      ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า 14-05-2015 15:29:56
380      คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า 11-05-2015 09:46:58
379       สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 30-04-2015 10:57:35
378      ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ขอรับการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรและโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 29-04-2015 10:23:19
377      โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 20-04-2015 16:11:17
376      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ) 10-04-2015 16:10:49
375      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง) 09-04-2015 14:49:16
374      ขอเชิญร่วมติดตามรับฟังสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 03-04-2015 09:18:40
373      ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาหาร เมืองคอนฟู้ดแฟร์ 58 ณ ลานกิจกรรมราชพฤกษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 02-04-2015 09:45:41
372      จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 27-03-2015 12:34:32
371      ประกาศผลการสอบเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 21-02-2015 16:03:53

รวมทั้งหมด 685 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] ถัดไป>>