ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
380      คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า 11-05-2015 09:46:58
379       สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 30-04-2015 10:57:35
378      ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ขอรับการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรและโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 29-04-2015 10:23:19
377      โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 20-04-2015 16:11:17
376      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ) 10-04-2015 16:10:49
375      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง) 09-04-2015 14:49:16
374      ขอเชิญร่วมติดตามรับฟังสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 03-04-2015 09:18:40
373      ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาหาร เมืองคอนฟู้ดแฟร์ 58 ณ ลานกิจกรรมราชพฤกษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 02-04-2015 09:45:41
372      จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 27-03-2015 12:34:32
371      ประกาศผลการสอบเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 21-02-2015 16:03:53
370      ประกาศผลการสอบเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 21-02-2015 16:11:34
369      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเทศกาลตรุษจีน 16-02-2015 15:20:15
368      กรมโยธาธิการและผังเมืองขอความร่วมมือมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราชช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูกฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม 05-01-2015 14:50:16
367      ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 04-11-2014 10:35:56
366      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 10-10-2014 11:56:30
365       สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 03-10-2014 15:06:05
364      โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว 08-09-2014 11:30:27
363      มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 36 ปี 01-09-2014 14:34:30
362      กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจากผู้พิการในเขตเทศบาล สำรวจบัตรประจำตัวผู้พิการที่ใกล้หมดอายุ 27-08-2014 14:47:15
361      กรมควบคุมโรคระวัง ป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2557 31-07-2014 13:29:31

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>